utorak 03 okt 2023

ANKETA 2.

Poštovane članice i članovi,

Molimo Vas ukoliko ste u mogućnosti da popunite anketu.

Anketa Almedina Alihodžić, u svrhu istraživanja i izrade doktorske disertacije na temu: “ZNANJE, STAV I PRAKSA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA O ZDRAVSTVENOJ NJEZI HRONIČNE RANE”.

ANKETA

Vaši odgovori su anonimni, a prikupljenji rezultati će se koristiti isključivo u naučno-istraživačke svrhe.

Za ispunjavanje će Vam biti potrebno oko 10 minuta.

ANKETA 1.

Poštovane članice i članovi,

Molimo Vas ukoliko ste u mogućnosti da ispunite  anketu.

Anketa Amine Lučkin, u svrhu istraživanja i izrade doktorske disertacije na temu: “SIGURNIST PACIJENTA I UPRAVLJANJE RIZIKOM U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA“.


ANKETA


Vaši odgovori su anonimni, a prikupljenji rezultati će se koristiti isključivo u naučno-istraživačke svrhe.

Za ispunjavanje će Vam biti potrebno oko 10 minuta.

Dodjelom Priznanja završeni Dani kvaliteta u zdravstvu 2021. godine

Izuzetno uspješno završena je dvodnevna  manifestacija „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH -  Seminar za vanjske ocjenjivače i koordinatore kvaliteta 2021.“, održana u Sarajevu 09. i 10. Decembra 2021. godine. Komora zdravstvenih tehničara TK se uvijek zalagala za unapređenje edukacije, te je tako i ovaj put pružila maksimalnu podršku svojim članovima, tačnije za 27 učesnika seminara. AKAZ-ova manifestacija je završena svečanom podjelom priznanja i zahvala.

Dobitnica Priznanja za izvrsnost u području koordinatora kvaliteta pripala je Senadi Mujačić, Priznanje za izvrnost u području facilitatora dipl.uir. Arminu Huriću i Priznanje za izvrsnost u području implementacije kvaliteta u bolničkoj ustanovi - Sektoru za poslove organizacije i poboljšanje kvaliteta JZU UKC Tuzla. Iako su sva tri Priznanja dodijeljena uposlenicima JZU UKC Tuzla, posebno se ističe usmeno priznanje da je JZU UKC Tuzla dugogodišnji šampion kvaliteta u zdravstvu u Bosni i Hercegovini.