petak 21 jun 2024

VI KONGRES UUMSZTRS

Poštovane članice i članovi,

 

Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije organizuje VI KONGRES na Tari, Hotel Omorika,

od 15.11. – 19.11.2023. godine.

 

INFORMATOR možete preuzeti OVDJE.

Sarajevski Simpozij za medicinske sestre-tehničare od 30.11. do 04.12.2023. godine

Poštovani,

Komora medicinskih sestara - tehničara Kantona Sarajevo, u periodu od 30.11. do 04.12.2023. godine u Sarajevu u Hotelu Hollywood organizuje "Sarajevski simpozij za medicinske sestre - tehničare sa međunarodnim učešćem" .

 

PRVU OBAVIJEST možete pogledati ovdje

Medicinske sestre i tehničari UKC Tuzla učesnici Obuke iz pružanja prve pomoći u vanrednim situacijama

Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA), u saradnji sa lokalnim partnerima, od 2017. godine, realizuje aktivnosti za obuku u okviru jačanja kapaciteta urgentne medicine i spasilačkih službi u Bosni i Hercegovini.

Od 7. do 13. maja 2023. godine, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Turska agencija za saradnju i koordinaciju organizovala je obuku potrage i spašavanja u urbanim sredinama.

Paralelno sa ovom obukom realizovana je i obuka iz pružanja prve pomoći u situacijama potrage i spašavanja.

Aktivno učešće u obuci su imali i zaposlenici Klinike za interne bolesti i Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.


U timu Klinike za interne bolesti su bili medicinski tehničari Odjeljenja intenzivne njege i terapije, Mirzet Nuhanović i Ibrahim Jahić, dok su u timu Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju bili dipl. med. tehničar Amir Borić, medicinska sestra Meliha Halilović i medicinska sestra Enisa Softić.

Organizatori su za cilj imali omogućiti edukaciju i specijalnu obuku spasilačkih timova, kao i razmjenu iskustava i jačanje kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama.

 

(Izvor: www.ukctuzla.ba)