četvrtak 18 jul 2024

Čestitka novogodišnja

Zvršeni Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2022

U  organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), od  07. do 09.12.2022. godine, u hotelu “Hollywood” u Sarajevu, održana je manifestacija ”Dani kvaliteta u zdravstvu 2022.” Ove godine je skup, koji se prvenstveno bavi sistemom sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, održan sa tematskim nazivom: „ODRŽIVO UNAPREĐENJE KVALITETA PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA“.

Manifestacija je bila povod i mjesto  za okupljanje velikog broja stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu, kako  iz BiH tako i iz međunarodnih organizacija prisutnih u našoj zemlji.

Kao i svake godine, Komora zdravstvenih tehničara TK je podržala odlazak na stručni Seminar za ukupno 30 svojih članova, kao vid obavezne kontinuirane edukacije za vanjske ocjenjivače, koordinatore kvaliteta i facilitatore.

Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH potvrdili su još jednom da predstavljaju dobro usklađen mehanizam okupljanja zdravstvenih radnika, jedinstven i svojstven skup rada i učenja, ali i druženja i opuštanja.

Preko 200  učesnika i gostiju imalo je prilike pratiti brojna stručna izlaganja i sadržaje, koji su od neuptine koristi za njihov rad. 

PETI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA-BRČKO DISTRIKT BiH

  Druga obavijest

 

Poštovane kolegice,kolege , prijatelji i saradnici

 

Pozivamo Vas da aktivno uzmete učešće u radu 5 Simpozijuma medicinskih sestara i tehničara koji će se održati u Brčkom od 10 do 12. 03. 2023 . godine u Hotelu Jelena.

 

Znanje , praksa , organizacija njege i sticanje informacija u stručnom pogledu bit će prezentirani na jednom mjestu , i to u našem gradu na prelijepoj rijeci Savi.

 

Radni naziv našeg Simpozijuma „ Promijenimo sebe ,poboljšajmo druge“ je prilika da svako iz svoje sredine iznese dobre , i  one manje dobre primjere u radu sa kojima se medicinske sestre tehničari svakodnevno susreću.

Autori radove mogu prijaviti u formi usmene ili poster prezentacije.

Učesnicima koji radove izlažu usmenim putem na raspolaganju će biti video bim sa pratećom opremom.  Učesnici su dužni da USB memoriju sa prezentacijom donesu 30 minuta prije početka predavanja odgovornom tehničkom licu kako bi se provjerila tehnička kompatibilnost prezentacije.

Sažetak:uvod,cilj,metodologija,rezultati,zaključak,ključna riječ

Naslov sažetka pored naslova treba da sadrži imena i prezimena svih autora, naziv ustanove i logo ako ga ustanova ima.

Rad ne smije imati više od 2000 znakova s proredima ili 300 riječi, font Times New Roman,veličina slova 12 pt  ,obostrano poravnanje.

Usmene prezentacije su ograničene na izlaganje od 8 minuta.

Učesnicima koji su rad prijavili za poster prezentaciju na raspolaganju će biti poster panoi, učesnici su u obavezi da poster postave 30 minuta prije početka predavanja  i trebalo bi da tokom predavanja budu pored postera.

Preporučena dimenzija postera je: širina do 80 cm a dužina do 100 cm.

Veličina fonta za naslov rada treba da je čitljiva i sa udaljenosti od nekoliko metara.

Gornji dio postera treba da sadrži naslov Simpozijuma

Poster prezentacije su ograničene na izlaganje od 5 minuta.

Kriterijumi za prihvatanje:jasnoća napisanog,aktuelnost,primjenjivost,globalni značaj

 

 

 

 

Sažetke radova možete slati na mail :   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 Sažetke stručnih radova će bit primani  do 17.02.2023. godine,  izlagači će blagovremeno biti obavješteni o prijemu radova i eventualnom  terminu izlaganja.

 

NAPOMENA: Radove pristigle nakon navedenog datuma nećemo moći uvrstiti u program Simpozijuma.

 

Obavezna kotizacija za učesnike je 80 KM ( 40 eura) uplaćuje se na žiro račun udruženja

 

Udrženje Medicinar „ Brčko distrikt B i H sa naznakom kotizacija

 

SPARKASSE BANK TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ 1990550007144385.

 

SPARKASE  BANK DEVIZNI RAČUN: IBAN BA 391990550007144385

 

Ponude za smještaj objavljujemo do 15.01.2023.godine.

 

 

 

                                                                               Organizacioni odbor 5 Simpozijuma