utorak 21 maj 2024

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona
Magistar sestrinstva Mirza Jahić, diplomirani inžinjer medicinske radiologije

Pomoćnik Direktora za sestrinstvo JZU UKC Tuzla

BIOGRAFIJA

Mirza Jahić je rođen u Tuzli 17.08.1976. godine, gdje je završio Osnovnu školu i Srednju medicinsku školu. Pripravnički staž za srednju stručnu spremu odradio je u JZU UKC Tuzla, gdje je i zaposlen od 13. 12. 1998. godine. Prvo radno iskustvo stekao je na Klinici za reanimatologiju i anesteziologiju, a potom na Poliklinici za radiologiju.

Višu medicinsku školu završio je na Univerzitetu u Bihaću 2003. godine, a stručni ispit položio 2004. godine. Fakultet zdravstvene njege, smjer "Sestrinstvo" završio je 2007. godine u Banja Luci, a stručni ispit položio 2008. godine, čime je stekao zvanje Diplomirana medicinska sestra-tehničar.

Obavljao je funkciju Odgovornog tehničara Odjeljenja za interventnu radiologiju, a zatim i funkciju glavnog tehničara Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu. Aktivno učestvuje na Kongresima medicinskih sestara-tehničara, gdje kvalitetno prezentira svoje radove.

Na sjednici Upravnog odbora JZU Univerzitetskog Kliničkog centra Tuzla koja je održana 25.03.2013. godine, izabran je za Pomoćnika Direktora za sestrinstvo.

 

 Zamjenik predsjednika Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona

  • Devleta Gibić-Dom zdravlja Gradačac