utorak 03 okt 2023

Sretan 12. Maj-Međunaroni dan sestrinstva

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno u ZZJZ TK

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (u daljem tekstu: Javni oglas) na sljedeća radna mjesta:


1.     Diplomirani zdravstveni tehničar u Službi za preventivno-promotivnu zdravstvenu zaštitu – 2 izvršioca,

2.      Zdravstveni tehničar u Službi za higijenu i zdravstvenu ekologiju – 1 izvršilac,

3.      Zdravstveni tehničar u Službi za epidemiologiju - 1 izvršilac,

4.      Farmaceutski tehničar u Službi za sanitarnu dijagnostiku – hemijski laboratorij – 1 izvršilac,

5.      Referent za administraciju i protokol u Službi za zajedničke poslove - 1 izvršilac

6.      Radnik na održavanju higijene u Službi za zajedničke poslove – 1 izvršilac.

VIŠE O OGLASU OVDJE

Besplatan dermatološki pregled na Klinici za kožne bolesti JZU UKC Tuzla

U povodu panevropske kampanje za prevenciju karcinoma kože na Klinici za kožne bolesti JZU UKC Tuzla, 4. i 5. maja 2023. godine, od  10:00 do 12:00 sati, za sve zainteresovane građane bit će organizovani besplatni dermatološki pregledi. 

Cilj kampanje je  podizanje svijesti o raku kože, kako bi pacijenti na vrijeme i u što ranijem stadiju prepoznali sumnjive promjene na koži, ali i kako bi se  ranom dijagnozom spasio nečiji život.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, na godišnjem nivou, kod 3,5 miliona Evropljana bude dijagnostikovan rak kože, a više od 22.000  umre od melanoma. 

Kampanja Euromelanoma je započeta u Belgiji još 1999. godine i proširila se na 33 zemlje, a 2011. godine i Bosna i Hercegovina se pridružila kao  aktivna članica Euromelanoma.