nedjelja 02 apr 2023

Sarajevski simpozij za medicinske sestre-tehničare sa međunarodnim učešćem

Poštovani,

 

Komora medicinskih sestara - tehničara Kantona Sarajevo organizira

Sarajevski simpozij za medicinske sestre - tehničare sa međunarodnim učešćem

"Inovacije u zdravstvenoj njezi"

02 – 04. 12. 2022. Godine,

Hotel „Holiday Inn“

 

 

PROGRAM

 

II Međunarodni simpozijum "STRUČNA GREŠKA – ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG PROFESIONALCA, USTANOVE, DRŽAVNIH INSTITUCIJA ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA"

 

Poštovani, 

Pozivamo Vas da uzmete učešće na

II Međunarodnom simpozijumu "STRUČNA GREŠKA – ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG PROFESIONALCA, USTANOVE, DRŽAVNIH INSTITUCIJA ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA",

koji će se održati od 20. do 22. oktobra 2022. godine u u Hotelu Petrus, Paraćin, Srbija, u organizaciji Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije - UZPS.

 Simpozijum je akreditovan od strane Lekarske komore Srbije odlukom Zdravstvenog saveta broj: 153-02-475/2022-01 od 15.08.2022. godine, sledećim brojem bodova za:

  • Predavače : 15
  • Usmena prezentacija : 13
  • Poster prezentacija : 11
  • Pasivno učešće : 10
  • Po 0.5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije, i poster prezentacije