četvrtak 18 jul 2024

JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC raspisuje Javni oglas

Javni oglas za prijem u radni odnos je objavljen 05.07.2024. godine i rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana poslednjeg objavljivanja.

Tekst javnog oglasa možete pogledati OVDJE

IN MEMORIAM- Senka Dervišević, diplomirana medicinska sestra

Nakon lavovske borbe s teškom bolešću u 49. godini života preminula je Mr. sc. Senka Dervišević, diplomirana medicinska sestra. Bila je dugogodišnji član Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona, a uposlenica Klinike za dječije bolesti JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Rođena je u Tuzli, 29. decembra 1976. godine, gdje je završila osnovnu i Srednju medicinsku školu. Visoku zdravstvenu školu pohađala je u Banjaluci, gdje je diplomirala 4. novembra 2008. godine i stekla zvanje diplomirane medicinske sestre. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 2021. godine, stekla je naučnu titulu magistra sestrinstva. Autorica je knjige „Alhemija duše“.

Bila je aktivan učesnik brojnih naučnih skupova, kongresa i simpozija, te brojnih stručnih i edukativnih sastanaka medicinskih sestara tehničara.

IN MEMORIAM-Amela Čičkušić, dipl.med.sestra

S velikim bolom i tugom, posljednjim pozdravom opraštamo se od naše članice, kolegice, prijateljice Amele Čičkušić, diplomirane medicinske sestre.

Amela je rođena u Tuzli 02. februara 1990. godine. Nakon završene Srednje medicinske škole,  počinje raditi na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju JZU UKC Tuzla, a nakon pandemije COVID-19. nastavlja raditi na Klinici za plućne bolesti JZU UKC Tuzla, na radnom mjestu diplomirana medicinska sestra na Odjeljenju poluintenzivne njege. Bila je poznata po svojoj požrtvovanosti bolesnicima, a svojim znanjem je ostavila dubok trag na radnom mjestu.

Komora zdravstvenih tehničara TK je izgubila vrijednog člana i kolegicu, a svi koji su je poznavali znaju da su izgubili mnogo više.

Komemoracija u spomen Amele Čičkušić, diplomirane medicinske sestre će biti održana na Klinici za plućne bolesti JZU UKC Tuzla.