utorak 03 okt 2023

Ispit u Tuzli za dvanaestu generaciju PAT-a

 

U okviru implementacije Projekta jačanja zdravstvenog sektora Federacije BiH u prostorijama Dramar centra Tuzla, danas se u periodu od 9 do 12 sati održao ispit iz Porodične medicine za ljekare i medicinske sestre/tehničare, generacija 2013/14. Program dodatne obuke ( PAT )  počeo je 2001. godine i ovo je dvanaesta generacija polaznika programa dodatne edukacije, a danas je u Tuzli ispitu pristupilo 14 ljekara i 19 medicinskih sestra/tehničara.

Sve je počelo 1998. godine kada su ljekari iz Tuzle bili na studijskom putovanju u Kanadi      ( Queens Univerzitet Kingston ), gdje su stekli prva znanja o porodičnoj medicini, koje se kasnije implementiralo u BiH. Tada se 12. Juna 1998. godine zvanično otvara Edukativni centar za porodičnu medicinu u JZNU „Dom zdravlja Tuzla“. Edukacija traje godinu dana i odvija se u četiri edukativna centra u domovima zdravlja Sarajevo, Mostar, Zenica i Tuzla. Ono što je zanimljivo jeste da se ovaj ispit održava u svim kantonima u isto vrijeme i svi imaju isti test. U edukativnom centru porodične medicine Doma zdravlja Tuzla među polaznike edukacije, koji pohađaju nastavu iz teoretskog i praktičnog dijela, spadaju i polaznici sa Unsko-sanskog kantona, Posavskog kantona i Brčko distrikta.

Edukaciju vrši osposobljen kadar Edukativnog centra porodične medicine tuzlanskog Doma zdravlja imenovanog od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kojeg čine docent Samira Herenda, diplomirana medicinska sestra Fehrija Salković, diplomirana medicinska sestra Bahira Jakubović i medicinska sestra Ružica Grgić.

Nakon dobijenog Uvjerenje polaznik edukacije stiče pravo da radi u timu porodične medicine. Troškove edukacije snosi zdravstvena ustanova koja je uputila polaznika edukacije na edukaciju iz porodične medicine.