četvrtak 18 jul 2024

JZU UKC Tuzla dobija zvanje Univerzitetske kliničke bolnice

Nakon što je na hitnoj sjednici Skupštine TK-a nedavno usvojena odluka o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza osnivača Javne ustanove Univerzitetski kliničkog centar Tuzla, dio osnivačkih prava ustupljen je Federaciji Bosne i Hercegovine, piše Oslobođenje.

Još nije poznato o kojem se udjelu osnivačkih prava radi, ali tuzlanska javnost uveliko spekuliše da će doći do ukidanja pojedinih klinika na UKC-u, te da će građani pojedine zdravstvene usluge morati potražiti u Sarajevu.

Enes Huseinagić, predsjednik Upravnog odbora UKC-a Tuzla i profesor na Internacionalnom univerzitetu Travnik, kazao je da do ukidanja klinika neće doći, samo će zbog novih kriterija o uređenju biti priključene drugim klinikama.

- UKC će, nakon što se zvanično potpiše ugovor sa Federacijom BiH, postati Univerzitetsko klinička bolnica, što znači da će morati ispuniti određene uvjete za zvanje bolnice. Jedan od tih kriterija je da Klinika ima pet zdravstvenih radnika u zvanju doktora nauka uposlenih u stalnom radnom odnosu, od čega su najmanje tri u zvanju profesora na fakultetima. Neke to ne zadovoljavaju, ali će egzistirati i dalje u sklopu nekih drugih klinika, dodao je Huseinagić.

On ističe da građani neće ostati uskraćeni za zdravstvene usluge, te napominje da će doći do formiranja nekih novih klinika. Prema njegovim riječima, prenos dijela osnivačkih prava na Federaciju donijet će sa sobom određenu kvalitetu za pacijente UKC-a.

- Neće više biti dosadašnjih problema oko izbora direktora, jer Vlada Federacije od sada daje saglasnost na imenovanje i razrješenje direktora. To se, ipak, podiglo na viši nivo. Očekujemo da Federacija pokrije jedan dio akumuliranog gubitka, nekim kreditnim zaduženjem ili nekim drugim putem, rekao je Huseinagić.

Akumulirani gubitak UKC-a od 2007. do 2011. godine iznosi oko 37 miliona maraka, dok je u 2012. iznosio milion i 224 hiljade KM. Najveći dio obaveza odnosi se na dug dobavljačima, zbog čega ova zdravstvena ustanova ima probleme sa zalihom lijekova. Najveći dug je onaj prema farmaceutskoj kompaniji Tuzla farm.

- Za prvih šest mjeseci ove godine gubitak je 717 hiljada. Mi smo ponosni na to što smo uradili za ovih prvih šest mjeseci, a gubitak je nastao zbog skromnijeg ostvarivanja prihoda od kantonalnog Zavoda za zdravstvo. Problemi na UKC-u su se gomilali godinama, ali niko nije poduzimao ništa da ih riješi. Sada se konačno ozbiljnije pristupilo njihovom rješavanju i određenim uštedama, istakao je Huseinagić.

Zvanično potpisivanje ugovora o ustupanju osnivačkih prava treba da se desi u narednih 12 mjeseci. Ugovorom će biti definisana međusobna prava, obaveze i odgovornosti oba osnivača, Tuzlanskog kantona i Federacije BiH.

Ubuduće će Upravni odbor UKB-a Tuzla imati sedam članova, dva predstavnika Federacije, dva člana iz Tuzlanskog kantona i tri sa UKB-a. Predsjednika i članove Upravnog odbora imenovat će Vlada Federacije, a na prijedlog federalnog ministra zdravstva. Nakon potpisivanja ugovora, ponovo će se birati direktor, načelnici klinika, kao i članovi Upravnog odbora.