petak 21 jun 2024

JU Opća bolnica "dr. Mustafa Beganović" Gračanica

Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica „ Dr. Mustafa Beganović “ jedina je ustanova ovakvog tipa na Tuzlanskom kantonu. 

Gravitaciono područje Opće bolnice čine: Grad Gračanica, Općina Doboj Istok i dijelovi Općina/Gadova Lukavac, Srebrenik i Gradačac. 

Osnivač Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „ Dr. Mustafa Beganović “ Gračanica je Skupština Tuzlanskog kantona koja je osnivačka prava preuzela 2015. godine. U 2017-oj godini je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nakon razmatranja izvještaja vanjskih ocjenjivača, kao i zaključaka Komisije za certifikaciju i akreditaciju izvršila akreditaciju Opće bolnice „ Dr. Mustafa Beganović “ Gračanica u punom trajanju od (3) tri godine, s obzirom na to da je ispunjeno 95,41% akreditacijskih standarda za bolnice.

Djelatnost Opće bolnice je pružanje usluga specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite na sekundarnom nivou, i to: dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije, zdravstvene njege bolesnika, te osiguranje boravka i prehrane bolesnika. Osim usluga iz domena sekundarne zdravstvene zaštite u bolnici se pružaju i usluge iz domena tercijarne zdravstvene zaštite u skladu sa izraženim potrebama pacijenata, kao što su određene usluge hematološke i biohemijske dijagnostike, usluge CT i RTG – dijagnostike, urologije, ergometrije, gastroskopije, kolonoskopije, laparaskopske operacije.

Reakreditacija Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „ Dr. Mustafa Beganović “ Gračanica nastavljena je u 2021. godini, poštujući standarde i normative za bolnice a sve u cilju pružanja visoko kvalitetne zdravstvene zaštite i njege naših pacijenata.

 

U cilju razvoja i unaprjeđenja zdravstvene zaštite Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica konstantno radi na proširenju usluga.

Direktor:  dr. Elvis Bektić, specijalista urgentne medicine

Glavna sestra:  Zehra Omerašević, diplomirana medicinska sestra

Adresa:  Mehmeda Ahmedbegovića br. 50, 75 320 Gračanica

Tel:  +387 35 702 032

Fax:  +387 35 702 745

E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

http://www.obgr.net/