petak 21 jun 2024

JZU Dom zdravlja Banovići

Misija

Dom zdravlja Banovići je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnom i konsultativno-specijalističkom nivou pružajući usluge bazirane na savremenim medicinskim dostignućima (medicina zasnovana na dokazima) primjenjeno u okviru vlastitih mogućnosti i ekonomskim uslovima, koja nastoje da  promovišu efektivne, pravedne, pristupačne i efikasne programe  u  pogledu:

·        Očuvanja, unapređenja i zaštite zdravlja, sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti, liječenja i rahabilitacije bolesnih i pvrijeđenih

·        Preventivnu zdravstvenu zaštitu stanovništva izloženog povećanom riziku obolijevanja, u skladu sa programima preventivne zdravstvene zaštite

·        Promociju zdravlja i prevenciju oboljenja

·        Sprečavanje, rano otkrivanje i kontrolu malignih oboljenja

·        Otkrivanje i liječenje bolesti usta i zuba

 Misija se sprovodi kroz:

·        Porodičnu/obiteljsku medicinu

·        Patronažne posjete i zdravstvenu njegu u kući

·        Stomatološku djelatnost

·        Pedijatrijsku službu

·        Zdravstvenu zaštitu žena

·        Higijensko epidemiološku službu

·        Službu vakcinacije

·        Medicinu rada

·        Centar za mentalno zdravlje

·        SHMP

·        Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

·        ATD

·        Radiološku, ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku

·        ORL  i Internističku službu

 

Direktor:  Salkić dr. Mehmed, spec.por.medicine

Glavna sestra:  Saša Bujić, diplomirani fizioterapeut

Adresa:  Alije Dostovića br. 5, 75 290 Banovići

Tel:  +387 35 875 525

Fax:  +387 35 871 011 

E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

http://www.dzbanovici.ba/index.php