utorak 03 okt 2023

ANKETA 2.

Poštovane članice i članovi,

Molimo Vas ukoliko ste u mogućnosti da popunite anketu.

Anketa Almedina Alihodžić, u svrhu istraživanja i izrade doktorske disertacije na temu: “ZNANJE, STAV I PRAKSA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA O ZDRAVSTVENOJ NJEZI HRONIČNE RANE”.

ANKETA

Vaši odgovori su anonimni, a prikupljenji rezultati će se koristiti isključivo u naučno-istraživačke svrhe.

Za ispunjavanje će Vam biti potrebno oko 10 minuta.