utorak 03 okt 2023

ANKETA 1.

Poštovane članice i članovi,

Molimo Vas ukoliko ste u mogućnosti da ispunite  anketu.

Anketa Amine Lučkin, u svrhu istraživanja i izrade doktorske disertacije na temu: “SIGURNIST PACIJENTA I UPRAVLJANJE RIZIKOM U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA“.


ANKETA


Vaši odgovori su anonimni, a prikupljenji rezultati će se koristiti isključivo u naučno-istraživačke svrhe.

Za ispunjavanje će Vam biti potrebno oko 10 minuta.