utorak 03 okt 2023

Uposlenici Klinike za hirurgiju UKC Tuzla na 2. Kongresu DMSTDK u Opatiji

Dokaz da se naše medicinske sestre i tehničari stalno edukuju i šire svoja znanja bio je na 2. Kongresu društva medicinskih sestara/tehničara digestivne hirurgije sa međunarodnim učešćem, održanim u Opatiji od 16. do 19. maja 2019. godine. Posjećenost Kongresa upotpunili su i naši uposlenici Klinike za hirurgiju UKC Tuzla, što je za svaku pohvalu izdvojiti dragocjeno vrijeme i otići na jednu ovakvu edukaciju.

 Kongres je okupio više od 180 medicinskih sestara i tehničara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije. Cilj Kongresa bio je podstaknuti prezentaciju znanja i iskustva medicinskih sestara o aktuelnim hirurškim temama, te obnavljanje starih i sticanje novih poznanstava.

 

Kroz brojna zanimljiva stručna predavanja, naši aktivni učesnici s Klinike za hirurgiju UKC Tuzla predstavili su se sljedećim radovima:

·Prijem politraumatiziranog pacijenta i proces zbrinjavanja na Klinici za hirurgiju UKC Tuzla, izlagala je dipl.med.sestra Mumić Amira, dipl.med.tehničar Feukić Elvir

 

·Respiratorna terapija, izlagala je dipl.med.sestra Nurić Slavica, dipl.med.sestra Đulović Zemira

 

·Porast broja oboljelih i liječenje kolorektalnih tumora u BiH, izlagao je dipl.med.tehničar Feukić Elvir, dipl.med.sestra Đulović Zemira

 

Kongres je bio bodovan prema Pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.