utorak 21 maj 2024

Medicinske sestre i tehničari UKC Tuzla učesnici Obuke iz pružanja prve pomoći u vanrednim situacijama

Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA), u saradnji sa lokalnim partnerima, od 2017. godine, realizuje aktivnosti za obuku u okviru jačanja kapaciteta urgentne medicine i spasilačkih službi u Bosni i Hercegovini.

Od 7. do 13. maja 2023. godine, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Turska agencija za saradnju i koordinaciju organizovala je obuku potrage i spašavanja u urbanim sredinama.

Paralelno sa ovom obukom realizovana je i obuka iz pružanja prve pomoći u situacijama potrage i spašavanja.

Aktivno učešće u obuci su imali i zaposlenici Klinike za interne bolesti i Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.


U timu Klinike za interne bolesti su bili medicinski tehničari Odjeljenja intenzivne njege i terapije, Mirzet Nuhanović i Ibrahim Jahić, dok su u timu Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju bili dipl. med. tehničar Amir Borić, medicinska sestra Meliha Halilović i medicinska sestra Enisa Softić.

Organizatori su za cilj imali omogućiti edukaciju i specijalnu obuku spasilačkih timova, kao i razmjenu iskustava i jačanje kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama.

 

(Izvor: www.ukctuzla.ba)