utorak 21 maj 2024

Zvršeni Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2022

U  organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), od  07. do 09.12.2022. godine, u hotelu “Hollywood” u Sarajevu, održana je manifestacija ”Dani kvaliteta u zdravstvu 2022.” Ove godine je skup, koji se prvenstveno bavi sistemom sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, održan sa tematskim nazivom: „ODRŽIVO UNAPREĐENJE KVALITETA PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA“.

Manifestacija je bila povod i mjesto  za okupljanje velikog broja stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu, kako  iz BiH tako i iz međunarodnih organizacija prisutnih u našoj zemlji.

Kao i svake godine, Komora zdravstvenih tehničara TK je podržala odlazak na stručni Seminar za ukupno 30 svojih članova, kao vid obavezne kontinuirane edukacije za vanjske ocjenjivače, koordinatore kvaliteta i facilitatore.

Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH potvrdili su još jednom da predstavljaju dobro usklađen mehanizam okupljanja zdravstvenih radnika, jedinstven i svojstven skup rada i učenja, ali i druženja i opuštanja.

Preko 200  učesnika i gostiju imalo je prilike pratiti brojna stručna izlaganja i sadržaje, koji su od neuptine koristi za njihov rad.