petak 21 jun 2024

Obilježeno 98. godina od osnivanja Doma zdravlja Tuzla

Jučer je obilježeno 98. godina od osnivanja Doma zdravlja Tuzla. Rođendan je obilježen skromno u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Delegacija Doma zdravlja položila je cvijeće na Aleji Mladosti na Slanoj Banji i na Kapiji u pomen stradale tuzlanske mladosti te na bistu Prof.dr. Mustafe Šehovića, čije ime ova ustanova sa ponosom nosi.

Tradicionalni prijem penzionera, svečano veče i dodjela plaketa zaslužnim pojedinicima i kolektivima ove godine nisu zbog trenutne situacije bili u ceremonijalnom dijelu obilježavanja, predviđeno je prolongirano za neko drugo, bolje vrijeme.

Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla,osnovana je 1923 godine i izgrađena je u nekoliko faza.Ustanova je od samog početka išla u korak sa vremenom na taj način pokušavši zadržati kvalitet svojih zdravstvenih usluga i time omogućiti građanima Tuzle ali i šire vrhunsku zdravstvenu zaštitu.

 Zaposlenici ustanove u skladu sa vizijama razvoja i dobrog rukovođenja menadžmenta ustanove su postigli vrhunske rezultate u oblasti primarne zdravstvene zaštite i kao takav Dom zdravlja Tuzla danas se smatra liderom u Bosni i Hercegovini.

 

VRIJEME PANDEMIJE

 

Početkom pandemije covid 19 u martu 2020 godine,uposlenici Doma zdravlja fokus svog djelovanja usmjerili su na spriječavanje negativnih posljedica po zdravlje naših korisnika zdravstvenih usluga a radi što kvalitetnijeg pružanja istih,ne zaboravljajući da ostale bolesti nisu nestale.

 

Dom zdravlja je u skladu s rečenim a zbog što lakšeg ulaska u utanovu uz poštivanje donešenih epidemioloških mjera od strane federalnog i kriznog štaba TK-a,otvorio 29 prijemno-trijažnih punktova.Time je u startu omogućen bolji i neprekidan pristup korisnicima zdravstvenih usluga.Tokom vakcinacije otvoreno je 6 punktova sa više vakcinalnih mjesta.Time smo spiječili masovnija okupljanja i sačuvali zdravlje naših korisnika,što se u praksi pokazalo puno sigurnije, nego da su se koristile sportske dvorane ili sl.ustanove.

 

Dom zdravlja je od početka pandemije vakcinisao 50 hiljada građana (28 hiljada prvih doza i 22 druge doze),što je uvjerljivo najviše na našem kantonu.Takođe treba istaći da je vakcinacija pored punktova neprekidno obavljana i putem mobilnih timova naših nadležnih službi a za korisnike koji nisu mogli iz zdravstvenih razloga pristupiti vakcinaciji.Na isti ili sličan način izvršena je i vakcinacija korisnika u Domu poenzionera,dom za stara i iznemogla lica kao i vakcinacija u udruženjima sa različitim oblicima invalidnosti.

 

Tokom 2021 godine izvršena je nabavka,isporuka i instalacija opreme za digitalizaciju RTG snimaka,tako smo stvorili uslove za povezivanje Centra za specifična plućna oboljenja i Odjeljenje radiologije u jedistveni informacioni sistem i bazu podataka na nivou ustanove.Omogućen je i pristup zajedničkom informacionom sistemu i bazi podataka na nivou zdravstvenih ustanova u tuzlanskom kantonu,prije svega UKC-u Tuzla.Konkretno to omogućava pružanje brže i kvalitetnije usluge za naše pacijente.Uvedenim sistemima AIS,LIS,ATD (digitalna veza između svih odjeljenja i specijalističko konsultativnih službi),omogućena je brža usluga,veći stepen zaštite od zračenja,smanjenje upotrebe filmova i hemijskih sredstava,zaštita životne okoline,trajno čuvanje medicinske dokumentacije.

 

Domu zdravlja je u saradnji,UNDP-ia i Fondacije Nurkić, doniran novi digitalni mamograf koji će biti integrisan u jedinstveni informacioni sistem ustanove. Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) uz koordinaciju Zavoda za javno zdravstvo TK-a,UNDP-i je Domu zdravlja donirao i novi ultrazvuk aparat marke Simens.

Posebno ističemo da je Služba Civilne zaštite grada Tuzle u završnoj fazi izbora najpovoljnijeg ponuđača,čime će korisnici zdravstvenih usluga dobiti dva savremena sanitetska vozila sa kompletnom medicinskim opremom.

(Izvor:JZNU Dom zdravlja Tuzla)