četvrtak 18 jul 2024

Obavijest za javnost-JZU UKC Tuzla

Univerzitetski klinički centar Tuzla od ponedjeljka, 28. 12. 2020. godine, počinje sa pružanjem usluga komercijalnog testiranja COVID-9.

Na osnovu Odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH broj: 02/IV-01-1-347-1/20 od 04.12.2020. koja se primjenjuje od 07.12.2020. godine došlo je do smanjenja cijene testiranja na COVID (Real time PCR za detekciju SARS-COV-2) čija cijena trenutno iznosi 96,00 KM bez PDV-a.

Za komercijalno testiranje se obračunava PDV i cijena sa PDV-om iznosi 112,32 KM.

Uzimanje uzoraka za testiranje će se vršiti u Zavodu za mikrobiologiju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku u dva termina:

1.Jutarnji termin od 10:00 do 11:00 sati.

2. Poslijepodnevni termin od 15:00 do 16:00 sati.

Rezultati testiranja će se izdavati od 18:00 do 19:00 sati za uzorke koji su uzeti u jutarnjim terminima.
Za uzorke uzete u poslijepodnevnim terminima rezultati testiranja će se izdavati naredni dan od 08:00 do 10:00 sati.

Nalaz se izdaje na jednom od službenih jezika u BiH i na engleskom jeziku.

Plaćanje će se vršiti na licu mjesta.

(Izvor: JZU UKC Tuzla)