četvrtak 18 jul 2024

Sindikat zdravstva FBiH traži od Vlade FBiH zapošljavanje 1.600 radnika

Predsjednik Sindikata zdravstva FBiH Zijad Latifović izjavio je 17.12.2020. godine u Sarajevu da će od Vlade FBiH tražiti zapošljavanje 1.000 medicinskih sestara, 100 ljekara i 500 zdravstvenih saradnika.
Prije početka sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH Latifović je rekao da traže da Vlada FBiH izmijeni uredbu o zapošljavanju u zdravstvenom sektoru, jer zbog enormno velikog broja zaraženih zdravstvenih radnika ne mogu da izvrše dopunu kadrova.
Tražimo da, umjesto na četiri mjeseca, za vrijeme pandemije, epidemije i drugih prirodnih nesreća bude omogućeno zapošljavanje osoblja do godinu dana. S obzirom na to da ćemo uskoro morati vršiti i vakcinisanje mi moramo imati obučene kadrove, a ne možemo ih obučiti za četiri mjeseca, pojasnio je Latifović.
Precizirao je da je trenutno oko 3.000 zdravstvenih radnika u FBiH na bolovanju.

Latifović je poručio Vladi HNK da je štrajk zdravstvenih radnika u tom kantonu opravdan, te da ne ugrožavaju život i zdravlje pacijenata i da ne dovode zdravstvene radnike u poziciju da svoja prava traže na ulici.

ESV bi na današnjoj sjednici trebalo razmatrati Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika, Strategiju zapošljavanja u FBiH, kao i Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.
Na predloženom dnevnom redu su i zahtjev sindikata za dodatno zapošljavanje u zdravstvenom sektoru, te inicijativa poslodavaca za donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu ESV-a, piše Fena.