četvrtak 18 jul 2024

Obilježavanje 60. godina rehabilitacije u Tuzli

U povodu obilježavanja 60 godina rehabilitacije u Tuzli, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla održana je konferencija za novinare. Na konferenciji je istaknuto da obilježavanje godišnjica predstavlja priliku da se napravi osvrt na period kada je oformljen prvi Odsjek za medicinsku rehabilitaciju, ali i priliku da se govori o postignutim rezultatima u organizaciji rada Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

U svom obraćanju novinarima prim.dr. Emir Halilbegović, načelnik Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju napravio je osvrt na istorijat i razvoj klinike. On je istakao da, na 2000m2 prostora klinike, godišnje, bude hospitalizirano 900 pacijenata sa prosjekom ležanja od 20 dana, te se mjesečno obradi 300 pacijenata hospitaliziranih na drugim klinikama.

Novinarima se obratila i prim. doc. dr. Azra Delalić, šef Odjeljenja za rehabilitaciju djece, koja je istakla da se posebna pažnja posvećuje habilitaciji i rehabilitaciji neurorizične djece. U svom obraćanju dr. Delalić je akcenat stavila na rani rehabilitacioni tretman kod djece.

Konferenciji za novinare su prisustvovale i glavna sestra klinike, dipl. med. sestra Vesna Keranović i glavni fizioterapeut, Mirela Begić, diplomirani fizioterapeut i radni terapeut koje su govorile o značaju edukacije kadra Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.