petak 21 jun 2024

Na Klinici za dječije bolesti UKC Tuzla uskoro fasadno-toplinska izolacija

Univerzitetski klinički centar Tuzla nastavlja sa realizacijom projekta iz oblasti energijske efikasnosti.

Trenutno su u toku radovi na izradi fasadne toplinske izolacije na Klinici za dječije bolesti. Radovima je predhodila izrada detaljnog energetskog pregleda, te zamjena stolarije na 320 otvora. Prema planu izvođenja radova izrada 3000 mfasadne toplinske izolacije trebala bi biti završena u roku 90 dana.

U okviru realizacije projekta, tokom 2018. i 2019. godine na Klinici za dječije bolesti adaptirane su prostorije prijemnog bloka sa pripadajućim specijalističkim ambulantama, Dnevne bolnice i Odjeljenja pulmologije, te izgrađeno Odjeljenje hematologije i onkologije, novi operacioni blok uz proširenje multidisciplinarne intenzivne njege, a izvršena je i sanacija ravnog krova jednog bloka objekta klinike.

Od 2015. godine svi objekti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla prijavljeni su kod nadležnih institucija za uvođenje mjera energijske efikasnosti. Projekat energijske efikasnosti na objektu hirurških grana Gradina je u cijelosti završen. Detaljni energetski pregledi završeni su na objeketima Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Klinike za plućne bolesti i Klinike za psihijatriju, a trenutno su u toku pregledi na objektima Klinike za zarazne bolesti i Klinike za interne bolesti. Navedeni pregledi predstavljaju preduslov za apliciranje, sufinansiranje i dalje uvođenje mjera energijske efikasnosti.

Implementacijom projekta energijske efikasnosti u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla smanjit će se potrošnja energije, postići ugodniji boravak i rad u objektima, kao i sveobuhvatno poboljšanje životne okoline.