nedjelja 09 avg 2020

300-ti Stručni sastanak medicinskih sestara i tehničara

300-ti po redu Stručni sastanak medicinskih sestara i tehničara JZU UKC Tuzla održan je u amfitetatru Klinike za interne bolesti, uz prisustvo velikog broja kolegica i kolega.

Prvu temu pod nazivom: “ Tm Ventriculi – Naša iskustva u posljednje tri godine“, predstavila je Samra Osmančević, diplomirana medicinska sestra s Klinike za hirurgiju. Karcinom želuca je drugi najčešći uzrok karcinoma u svijetu, a 85% od njih su adenokarcinomi želuca, dok 15% su limfomi, gastrointestinalni stromalni tumori (GIST) i leomiosarkomi. Operacije na želucu su četvrte po redu zastupljene operacije u hirurgiji, sa predominacijom muškog spola. Uzrok nastajanja karcinoma želuca je nepoznat, ali se zna daodređena vrsta prehrane može doprinijeti njegovom razvoju. Tu se najčešće spominju : dimljena i jako zasoljena hrana (meso i riba), konzervansi iz hrane, nitrati i nitriti, alkohol i pušenje, pretilost i metabolički sindrom, infekcija Epstein-Barrovim virusom, te samački način života, niži obrazovni i ekonomski status. Među osnovne simptome oboljenja na želucu spadaju: gubitak tjelesne težine, neuredne stolice, nadutost nakon obroka i dugotrajni osjećaj opće slabosti i umora. Najpouzdanija metoda da bi se uspostavila konačna dijagnoza karcinoma želuca je gastroskopija sa višestrukom biopsijom.

Tokom trogodišnje analize došli su do zaključka da je izvršeno ukupno 123 operacija na želucu. Od 123 pacijenta ukupno, većina je pripadalo muškom spolu tj. 75 pacijenata, a njih 48 pripadalo je ženskom spolu.

Drugu temu pod nazivom: „Cough assist – Tretman i njega u bolničkim uslovima“ predstavila nam je Muharema Spahić, medicinska sestra s Klinike za dječije bolesti, Odjeljenje za pulmologiju i kardiologiju. Na samom uvodu je naglasila da nedostatak kiseonika zbog otežanog disanja dovodi do teškog oštećenja disajne funkcije što se naziva respiratorna insuficijencija. Kod osoba sa neuromišićnim bolestima ovaj problem najčešće nastaje u toku infekcija disajnih organa. Većina osoba smatra kašalj kao smetnju, ali zapravo on ima vrlo važnu ulogu u respiratornom sistemu. Bez kašljanja, pluća i disajni put zadržavaju višak sekrecije, što stvara zrelu okolinu za rast infekcije, dovodi do upale i povećava rizik za nastanak nekih drugih oboljenja. Cough assist aparat pospješuje iskašljavanje sekreta tako da disajni putevi budu čisti, što smanjuje rizik za nastanak infekcije i namijenjen je za periodične terapijske preglede. Ovaj aparat pomaže djeci sa oštećenjem funkcije disajnih puteva, a tretmani uključuju četiri ili pet ciklusa udisanja, izdisanja i pauziranja.