subota 06 jun 2020

Zanimljive teme stručnog sastanka u Septembru

299. Stručni sastanak medicinskih sestara/tehničara održan je u amfitetru Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla. I u mjesecu Septembru prezentirane su dvije teme.

Prvu temu pod nazivom: „Tretman i zdravstvena njega djece kod operativnog rješavanja rascjepa usne i nepca“ izlagao je Mirza Žbanić, medicinski tehničar s Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju. Na početku je naveo da je rascjep usne i nepca najčešći deformitet orofacijalne regije i to je deformitet koji nastaje u prva tri mjeseca trudnoće, a uzrok nastanka rascjepa ni danas sa sigurnošću nije poznat. Kod djece postoji usporen rast i razvoj djeteta zbog otežane ishrane (često je neophodno dohranjivanje kašikom ili pipetom). Timski pristup liječenju najviše koristi djetetu s ovom malformacijom, a u njega su uključeni: neonatolog, maksilofacijalni hirurg, pedijatar, anesteziolog, ortodont, stomatolog, logoped, otorinolaringolog, socijalni radnik, psiholog, te medicinske sestre uz maksimalnu saradnju roditelja.

Drugu temu pod nazivom: „Poligrafija - Sestrinske intervencije“ izlagala je Mina Petković, medicinska sestra s Klinike za bolesti uha, grla i nosa. Na samom uvodu nam je predstvila definiciju da je OSA (opstrukcijska sleep apnea) poremećaj disanja tokom spavanja, koji se karakteriše smanjenim tonusom mišića što uzrokuje učestale kratkotrajne epizode opstrukcije gornjeg disajnog puta. Cjelonoćna poligrafija (PG) predstavlja snimanje ograničenih kardiorespiracijskih pokazatelja bez elektroencefalograma i dostatna je za dijagnostiku OSA-e u bolesnika bez popratnih hroničnih bolesti. Trebamo znati da su različite hirurške metode dostupne u liječenju bolesnika s OSA-om, koje obuhvataju korekciju i rekonstrukciju gornjeg disajnog puta.

Sljedeći po redu 300. Stručni sastanak održaće se prvi petak u mjesecu Oktobru, s početkom u 14:00 sati.