petak 21 jun 2024

V MEĐUNARONI KONGRES FIZIOTERAPEUTA BIH

Poštovani,

 

Udurženje/Udruga fizioterapeuta u BiH (UfuBiH) i Udruženej/Udruga za fizioterapiju Federacije BiH (UFFBiH) organiziraju 5. međunarodni kongres fizioterapeuta BIH koji će se održati 19. - 21. 05. 2023. godine u hotelu Mellain u Tuzli.

POZIV