četvrtak 18 jul 2024

Kodeks etike medicinskih sestara/tehničara

Kodeks je namijenjen svim medicinskim sestrama-tehničarima i zdravstvenim saradnicima kao etička odredba u svakodnevnom radu, a posebno mladim medicinskim sestrama-tehničarima kao pomoć u izgradnji vlastitih stavova.


Kodeks